Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
1K Słuchacze dysponują już wystarczającymi zdolnościami aby zacząć poznawać zagadnienia czysto gramatyczne. Wciąż najważniejsza pozostaje komunikacja językowa ale coraz większą uwagę zwraca się na umiejętności z zakresu czytania i pisania. Słuchacze na tym poziomie albo nie mieli wcześniej większej styczności z językiem, albo są już wystarczająco dojrzali aby zacząć się uczyć języka przez pryzmat struktur i reguł gramatycznych. Słuchacze na tym poziomie zostaną wprowadzeni w podstawowe struktury gramatyczne i szeroki zakres podstawowego słownictwa. Słuchacz powinien umieć posługiwać się poznanym materiałem zarówno jeśli chodzi o czytanie i pisanie jak też słuchanie oraz mówienie.