Poziom Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
2 Słuchacz potrafi sie porozumiewać w najprostszych sytuacjach ale wymaga przy tym pomocy. Potrafi zrozumiec proste zdania wypowiadane powoli i wyraźnie. Wprowadzone wcześniej formy gramatyczne są już w znacznej mierze ugruntowane a szczególny nacisk został położony na formy czasu terazniejszego, przyszłego i przeszłego.