Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
2K Słuchacze dysponują już wystarczającymi zdolnościami aby zacząć poznawać zagadnienia czysto gramatyczne. Wciąż najważniejsza pozostaje komunikacja językowa ale coraz większą uwagę zwraca się na umiejętności z zakresu czytania i pisania. Słuchacz ma już podstawową wiedzę z zakresu kolorów, liczb, przedmiotów oraz opisywania osób ale jego możliwości wypowiedzi są ograniczone. Jest w stanie zrozumieć pewną liczbę skierowanych do niego pytań pod warunkiem, że są one mówione powoli i wyraźnie. Słuchacze ugruntowują i nieznacznie poszerzają na tym poziomie swoją wiedzę z zakresu podstaw gramatyki a także uczą się posługiwać nią w sytuacjach praktycznych.