Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
3K Słuchacze dysponują już wystarczającymi zdolnościami aby zacząć poznawać zagadnienia czysto gramatyczne. Wciąż najważniejsza pozostaje komunikacja językowa ale coraz większą uwagę zwraca się na umiejętności z zakresu czytania i pisania. Słuchacz jest w stanie zrozumieć i przekazać podstawowe informacje o wieku, szkole, swoich upodobaniach. Potrafi wypowiadać proste zdania ale o ograniczonej poprawności. Wprowadzone wcześniej formy gramatyczne są już w znacznej mierze ugruntowane a szczególny nacisk został położony na formy czasu terazniejszego, przyszłego i przeszłego.