Poziom Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
4 Słuchacz potrafi samodzielnie i efektywnie używać języka w znanych mu sytuacjach choć czasem może się pojawić uczucie braku pewności w swoje możliwości. Słuchacz ugruntuje na tym poziomie poprzednio wprowadzone czasy gramatyczne i rozwinie biegłość i staranność w zakresie ich użycia. Zostaną na tym poziomie wprowadzone dalsze subtelności języka oraz znacznie poszerzone słownictwo.