Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
4K Słuchacze dysponują już wystarczającymi zdolnościami aby zacząć poznawać zagadnienia czysto gramatyczne. Wciąż najważniejsza pozostaje komunikacja językowa ale coraz większą uwagę zwraca się na umiejętności z zakresu czytania i pisania. Słuchacz potrafi już opisywać rutynowe zajęcia i czynności, określać czas, formułować kilkuzdaniowe wypowiedzi na bazie historyjek obrazkowych. Umie też opisywać czynności przeszłe, jednakże z widocznymi błędami. Słuchacz na tym poziomie znacznie rozwinął swoją biegłość i staranność w komunikacji oraz został wprowadzony bardziej kompleksowo w słownictwo i struktury gramatyczne.