Poziom Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
5 Słuchacz potrafi samodzielnie i efektywnie używać języka w znanych mu sytuacjach choć czasem może się pojawić uczucie braku pewności w swoje możliwości. Niemniej jednak forma wypowiedzi oparta już jest o kompleksowe i zróżnicowane struktury gramatyczne. Słuchacze na tym poziomie pracowali nad biegłością i starannością w używaniu form gramatycznych oraz poznali dalsze subtelności języka.