Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
5K Słuchacze dysponują już wystarczającymi zdolnościami aby zacząć poznawać zagadnienia czysto gramatyczne. Wciąż najważniejsza pozostaje komunikacja językowa ale coraz większą uwagę zwraca się na umiejętności z zakresu czytania i pisania. Słuchacz potrafi się komunikować w miarę swobodnie, chociaż może jeszcze czasem wymagać pomocy. Ma spory zasób słownictwa ale czasem może mieć trudności z jego doborem. Słuchacz ugruntuje na tym poziomie poprzednio wprowadzone czasy gramatyczne oraz rozwinie biegłość i staranność w ich używaniu. Zostaną na tym poziomie wprowadzone drobne subtelności języka oraz duży zasób słownictwa.