Poziom Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
6 Słuchacz posługuje się już językiem bez obaw i w miarę poprawnie choć w bardziej skomplikowanych sytuacjach pojawiają się braki w biegłości i staranności. Nauka skupiła się głównie na poznawaniu i ćwiczeniu rozbudowanych i zróżnicowanych form gramatycznych oraz używaniu szerokiego zakresu słownictwa.