Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
6K Słuchacze dysponują już wystarczającymi zdolnościami aby zacząć poznawać zagadnienia czysto gramatyczne. Wciąż najważniejsza pozostaje komunikacja językowa ale coraz większą uwagę zwraca się na umiejętności z zakresu czytania i pisania. Słuchacz potrafi samodzielnie i efektywnie używać języka w znanych mu sytuacjach choć czasem może się pojawić uczucie braku pewności w swoje możliwości. Słuchacz ugruntuje na tym poziomie poprzednio wprowadzone czasy gramatyczne i rozwinie biegłość i staranność w zakresie ich użycia. Zostaną na tym poziomie wprowadzone dalsze subtelności języka oraz znacznie poszerzone słownictwo.