Poziom Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
7 Słuchacz posługuje się językiem w stopniu biegłym i z należytą starannością a błędy popełnia tylko w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Wprowadzone zostały i przećwiczone kompleksowe struktury gramatyczne a słuchacze poświęcili większość czasu na doskonalenie słownictwa w wybranych, interesujacych ich tematach.