Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
7K Słuchacze dysponują już wystarczającymi zdolnościami aby zacząć poznawać zagadnienia czysto gramatyczne. Wciąż najważniejsza pozostaje komunikacja językowa ale coraz większą uwagę zwraca się na umiejętności z zakresu czytania i pisania. Słuchacz potrafi samodzielnie i efektywnie używać języka w znanych mu sytuacjach choć czasem może się pojawić uczucie braku pewności w swoje możliwości. Niemniej jednak forma wypowiedzi oparta już jest o kompleksowe i zróżnicowane struktury gramatyczne. Słuchacze na tym poziomie pracowali nad biegłością i starannością w używaniu form gramatycznych oraz poznali dalsze subtelności języka.