Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
8K Słuchacze dysponują już wystarczającymi zdolnościami aby zacząć poznawać zagadnienia czysto gramatyczne. Wciąż najważniejsza pozostaje komunikacja językowa ale coraz większą uwagę zwraca się na umiejętności z zakresu czytania i pisania. Słuchacz posługuje się już językiem bez obaw i w miarę poprawnie choć w bardziej skomplikowanych sytuacjach pojawiają się braki w biegłości i staranności. Nauka skupiła się głównie na poznawaniu i ćwiczeniu rozbudowanych i zróżnicowanych form gramatycznych oraz używaniu szerokiego zakresu słownictwa.