Poziom Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
7 Słuchacz posługuje się językiem w stopniu biegłym i z należytą starannością a błędy popełnia tylko w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Na tym poziomie nauka skupiła się głównie na poprawie staranności w użyciu języka oraz umiejętności interakcji w różnych sytuacjach. Zostały także przedstawione pewne techniki zdawania języka niezbędne przy okazji różnych egzaminów.