Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
PURPLES Tak jak i we wcześniejszych grupach, zajęcia mają na celu naukę angielskiego w formie twórczej zabawy. Niemniej jednak wprowadzane już są i powtarzane pewne elementy zasad gramatyki. Słuchacz na tym poziomie potrafi już w pewnym zakresie kontrolować użycie czasu przeszłego i czasów przyszłych oraz nieżle posługuje się słownictwem z różnych obszarów. Słuchacz na tym poziomie nauczy się lepiej kontrolować użycie znanych mu form gramatycznych oraz zostanie wprowadzony w szeroki zakres słownictwa z różnych obszarów.