Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
REDS Zajęcia mają na celu naukę angielskiego w formie twórczej zabawy. Gramatyka jest przedstawiana tylko w przypadku konkretnych sytuacji a nie w formie odrębnych ćwiczeń. Zamiast tego nauka skupia się na słownictwie i jego prawidłowym używaniu w sytuacjach praktycznych. Poziom ten cechują częste powtórki w celu ugruntowania wiedzy. Słuchacz rozpoczynający naukę na tym poziomie nie miał wcześniej żadnej styczności z językiem lub była ona bardzo ograniczona (np. znajomość niektórych kolorów czy liczb). Słuchacz został na tym poziomie wprowadzony w obszary nazewnictwa takie jak kolory, przedmioty w klasie, ubrania, liczby, jedzenie, części ciała a także powinien znać odmianę i zasady używania czasownika być.