Poziom Ogólny opis poziomu Co umiem zaczynając na tym poziomie Co umiem kończąc ten poziom
YELLOWS Zajęcia mają na celu naukę angielskiego w formie twórczej zabawy. Gramatyka jest przedstawiana tylko w przypadku konkretnych sytuacji a nie w formie odrębnych ćwiczeń. Zamiast tego nauka skupia się na słownictwie i jego prawidłowym używaniu w sytuacjach praktycznych. Poziom ten cechują częste powtórki w celu ugruntowania wiedzy. Słuchacz rozpoczynający naukę na tym poziomie ma ograniczoną wiedzę z zakresu. takiego jak kolory, przedmioty w klasie, ubrania, liczby, jedzenie, części ciała a także zna odmianę i zasady używania czasownika być. Słuchacz został na tym poziomie wprowadzony w alfabet w słownictwo związane z rodziną, domem, meblami. Powinien już potrafić rozmawiać o swoich umiejętnościach, o tym co lubi i czego nie lubi oraz o czynnościach, które wykonuje stale.